...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > COVID 19 - hygienická pravidla a pravidla pro výuku od 1. 9. 2020

COVID 19 - hygienická pravidla a pravidla pro výuku od 1. 9. 2020Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče,

seznamte se prosím s pravidly pro zajištění ochrany zdraví v naší škole v souvislosti s virovým onemocněním COVID 19.

Od středy 2. září platí pravidla stanovená pro naši školu. Rodiče nesmějí z hygienických důvodů vstupovat s dětmi do šaten a musejí se s  žáky rozloučit před školou. Nesmějí vstupovat do školy ani při vyzvedávání dětí ze školní družiny. Pro návštěvy školy platí pokyny uvedené v této směrnici:

Na základě doporučení MŠMT č. j. MSMT-33469/2020-1 vydávám vnitřní směrnici upravující hygienická pravidla a pravidla výuky pro žáky, pracovníky školy, zákonné zástupce žáků a návštěvníky školy v souvislosti s výskytem viru COVID - 19

Výtah ze směrnice:

  1. Základní  pravidla ochrany zdraví:

Před vstupem do šaten žáci použijí dezinfekci umístěnou u vchodu do školy. V době výuky si žáci myjí ruce nebo použijí dezinfekci před jídlem a vždy po použití WC. V případě rozšíření virové nákazy budou žáci požívat výhradně dezinfekci.

Žákům, kteří jsou nachlazeni, ale nemají příznaky koronavirového onemocnění (rýma, běžné nachlazení bez teploty …) doporučuji ve škole nosit roušku, aby nešířili kapénkovou infekci.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí potvrzením od lékaře.

Zákaz vstupu do školy mají žáci  se zvýšenou teplotou. 

Nemocného žáka, který má teplotu, nesmějí rodiče poslat do školy.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19:

Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce – tuto skutečnost oznámí zaměstnanec školy zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy, pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k nasazení/poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současné informování zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu..

Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.

Pokud je u žáka  zjištěn koronavirus, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně ředitelce školy na tel. 737 914 789.  Ředitelka školy kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ředitelka školy zákonné zástupce žáků a zřizovatele.

Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo, čas a způsob jednání určí pracovník školy. Upřednostněn bude telefonický nebo online kontakt.. Bez předchozí domluvy není vstup do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, povolen.

U pořádání hromadných akcí si škola vyhrazuje právo stanovit hygienická opatření podle aktuální situace s šířením COVID 19.

  1. Výuka

V případě, že se onemocnění nebo karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Žáci, kteří jsou v karanténě nebo nemocní, budou využívat podporu na dálku dle svých možností a podle svého zdravotního stavu. Žáci jsou povinni doplnit si učivo jako při jiné nepřítomnosti ve škole.

V případě, že se onemocnění nebo karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy, kterým je zakázána účast na prezenční výuce, poskytuje škola těmto žákům distanční způsob vzdělávání. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání.

Žákům je nabízeno bezplatné doučování v rámci Šablon II.

Účinnost od 1. 9. 2020

V Moravské Třebové dne 23. 8. 2020