...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k zahájení školního roku 2021/2022 – opatření vzhledem ke COVID - 19

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 – opatření vzhledem ke COVID - 19Provoz školy:

Podle aktuálních pravidel MŠMT proběhne ve škole preventivní screeningové testování dětí a žáků s následující frekvencí:

1. září 2021 – žáci 2. až 9. ročníku

2. září 2021 – žáci přípravné třídy a 1. ročníku

Dále se všichni žáci testují 6. září a 9. září 2021.

Typ testu: GENRUI

V případě zjištění pozitivního případu škola kontaktuje zákonného zástupce, vystaví potvrzení o výsledku, žák musí neprodleně opustit školu. Žáci, kteří byli v jedné třídě (skupině) s žákem či učitelem s pozitivním testem se nebudou moci účastnit výuky do doby, než bude proveden negativní potvrzující test.

Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování opatřením ministerstva zdravotnictví prodloužena na další období.

Preventivnímu testování nejsou povinni podrobit se děti a žáci, kteří mají řádně ukončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od pozitivního testu na COVID – 19, případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem.

Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování proběhne v den jeho příchodu.

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, může se účastnit prezenční výuky, ale bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích test po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. Ostatní žáci nosí ochranu dýchacích cest pouze ve společných prostorách školy. Nadále platí omezený režim pro vstup třetích osob do školy.

Pokud žáky nebude testován a nebude chtít nosit zdravotnickou roušku či respirátor, nesmí se účastnit výuky, distanční výuku škola nezajišťuje.

Do školy nesmí vstupovat žáci s příznaky infekčního onemocnění.

Provoz školní družiny:

Bude probíhat bez omezení.

Provoz školní výdejny:

Vyzvedávat obědy nemohou žáci a zákonní zástupci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, jinak bude výdejna fungovat bez omezení s dodržením doporučených hygienických požadavků ministerstva zdravotnictví.