...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace o hodnocení žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/20

Informace o hodnocení žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/20Informace o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

 

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dle Vyhlášky 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude postup pro závěrečné hodnocení výsledků žáků ve všech předmětech na vysvědčení následující:

 1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že školy budou hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. V daném pololetí nelze hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.
 2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
 • podklady pro hodnocení získané ve 2. pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků ve škole nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení žáků získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec 2. pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.
 1. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlední například:
 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu informatika.

Termíny splnění úkolů, spolupráce s vyučujícími i pravidelná účast na společném online vzdělávání budou zahrnuty do celkového hodnocení v daném vyučovacím předmětu.

 1. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce 2. pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
 2. Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

 

V Moravské Třebové dne 4. 5. 2020                                             Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy