...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 6. až 8. tříd ve škole a jejích podmínkách

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 6. až 8. tříd ve škole a jejích podmínkáchInformace o obnovení osobní přítomnosti žáků 6. až 8. tříd  ve škole a jejích podmínkách

 

Na základě informací ohledně ochrany zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 stanovuji následující provozní podmínky pro přítomnost žáků 2. stupně v ZŠ Čs. armády.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Cesta do školy, ze školy a pohyb žáků ve škole:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.

Žáci při příchodu do školy budou dodržovat rozestupy 2 m, budou mít ústa a nos zakryty rouškou.

Do budovy budou vstupovat jednotlivě, jejich pohyb bude řídit pověřený učitel.

Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám, škola vymezí prostory, kde se mohou žáci pohybovat.

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. O nutnosti mít roušku ve třídě, pokud žáci nepracují ve skupinách, rozhodne příslušný vyučující. Pokud budou žáci pracovat bez roušky, uloží ji do sáčku.

Po příchodu do školy si žák důkladně umyje ruce vodou a mýdlem, poté použije dezinfekci na ruce ve třídě. Žák používá jednorázové papírové ručníky, které jsou umístěny ve třídě i na toaletách.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.  Jejich opakované nedodržení po prokazatelném upozornění zákonného zástupce je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Po skončení konzultací opouštějí žáci budovu školy jednotlivě podle pokynu vyučujícího tak, aby byly zajištěny rozestupy 2 m.

Složení žákovských skupin se stanoví předem a je neměnné, žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 8. 6. 2020.

Žáci, kteří zůstanou doma, budou nadále vzděláváni distanční formou.

 

 

                                                                                                               Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy