...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace přítomnosti žáků 9. tříd ve škole

Informace přítomnosti žáků 9. tříd ve školeInformace o obnovení osobní přítomnosti žáků 9. tříd  ve škole a jejích podmínkách

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. tříd ve škole pro účel přípravy na přijímací zkoušky.

Účast je dobrovolná, žáka je třeba přihlásit do školy nejpozději do 7. května. Pozdější přihlášení již není možné.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možno podepsat před vstupem do školy:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Čestné prohlášení,  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin a přihláška jsou k dispozici na webových stránkách školy a v kanceláři školy.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Cesta do školy, ze školy a pohyb žáků ve škole:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.

Žáci při příchodu do školy budou dodržovat rozestupy 2 m, budou mít ústa a nos zakryty rouškou.

Do budovy budou vstupovat jednotlivě, jejich pohyb bude řídit pověřený učitel.

Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám, škola vymezí prostory, kde se mohou žáci pohybovat.

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. O nutnosti mít roušku ve třídě, pokud žáci nepracují ve skupinách, rozhodne příslušný vyučující. Pokud budou žáci pracovat bez roušky, uloží ji do sáčku.

Po příchodu do školy si žák důkladně umyje ruce vodou a mýdlem, poté použije dezinfekci na ruce ve třídě. Žák používá jednorázové papírové ručníky, které jsou umístěny ve třídě i na toaletách.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.  Jejich opakované nedodržení po prokazatelném upozornění zákonného zástupce je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Po skončení konzultací opouštějí žáci budovu školy jednotlivě podle pokynu vyučujícího tak, aby byly zajištěny rozestupy 2 m.

Složení žákovských skupin se stanoví předem a je neměnné, žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Žáci, kteří zůstanou doma, budou nadále vzděláváni distanční formou.

Termín konzultací český jazyk a matematika: úterý 10:00 – 12:00.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ   rizikové faktory   PŘIHLÁŠKA ŽÁKA 9. ROČNÍKU NA VÝUKU

                                                                                                              

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy