...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace pro rotační výuku žáků 2. stupně od 3. 5. 2021

Informace pro rotační výuku žáků 2. stupně od 3. 5. 2021Výuka:

Výuka bude probíhat v týdenních rotacích celých tříd (střídání prezenční a distanční výuky) podle harmonogramu – sudý a lichý týden.

Sudý týden (poprvé od  3. 5. 2021) – prezenční výuka 7. a 9. třída. V týdnech, kdy žáci nejsou ve škole, bude probíhat distanční výuka. Rozvrh distanční výuky může být od 3. 5. 2021 upraven.

Lichý týden (poprvé od 10. 5. 2021) – prezenční výuka 6. a 8. třída. V týdnech, kdy žáci nejsou ve škole, bude probíhat distanční výuka. Rozvrh distanční výuky může být od 3. 5. 2021 upraven.

Pro žáky 1. stupně se systém rotace nemění.

Od 3. 5. 2021 jsou povoleny sportovní činnosti konané venku při zachování homogenity tříd, hodiny tělesné výchovy budou probíhat ve venkovních prostorách.

Žáci jsou povinni nosit v prostorách školy i venku ochranu nosu a úst = chirurgická rouška nebo respirátor. V případě ztráty nebo znehodnocení si mohou žáci vyzvednout roušku v ředitelně.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZ realizovat testování neinvazivními antigenními testy. Testování žáků 2. stupně bude probíhat 2x týdně. Testování žáků 1. stupně bude probíhat už pouze 1x týdně. Žáci přicházejí do školy předním vchodem, přezují se v šatnách, odcházejí do třídy. Až do zahájení testování v 8:00 učebnu neopouštějí.

Odkaz na instruktážní video:

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=9s

Pravidla pro testování žáků:

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Testování bude probíhat ve třídách, které jsou dobře větratelné.

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu nasazenou roušku, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný provádí samoodběr.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a od té doby neuplynulo více než 90 dnů a musí tuto skutečnost prokazatelně doložit potvrzením lékaře; a u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin.

Při neúčasti na testování se bude absence evidovat jako omluvená, ale škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání.

Stravování:

Pro všechny žáky, kteří budou mít prezenční výuku a jsou přihlášeni ke stravování, bude oběd centrálně přihlášen.

Pro žáky na distanční výuce pokračuje možnost vyzvedávání obědů do jídlonosičů, ale oběd je nutné přihlásit.

Stravování bude probíhat v homogenních skupinách (po třídách) za dodržení všech hygienických opatření.

Pravidla pro vstup do budovy školy:

Vstup třetích osob do školy je možný pouze v závažných případech na základě předchozí domluvy.