...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Nové informace ohledně přijímacích zkoušek 2019/20

Nové informace ohledně přijímacích zkoušek 2019/20Nové informace ohledně přijímacích zkoušek (změna z důvodu uzavření škol) ve školním roce 2019/20

 

Přijímací zkoušky žáci budou vykonávat pouze jednou, a to na škole, kterou mají uvedenu v přihlášce na prvním místě.

Jednotná přijímací zkouška pro žáky 9. ročníku se uskuteční v pondělí 8. června 2020.

Jednotná přijímací zkouška pro žáky 5. ročníku se uskuteční v úterý 9. června 2020.

Český jazyk: 70 minut

Matematika: 85 minut

Náhradní termín: 23. června 2020

Ředitelé středních škol obdrží výsledky zkoušky nejpozději do 15. června.

Ředitelé středních škol zveřejní seznam s výsledky uchazečů nejpozději do 16. června, pokud se PZ nekoná (učební obory bez maturity), lze rozhodnutí učinit s předstihem, škola zveřejní seznam uchazečů, nepřijatým pošle rozhodnutí

Odevzdání zápisového lístku – nejpozději do 5 dnů od termínu zveřejnění seznamů s výsledky uchazečů konajících PZ (tedy nejpozdější termín odevzdání 8 + 5 = 13 dnů od konání jednotné PZ, a to i v případě, že škola zveřejní výsledky dříve): tedy do 23. června 2020.  Pro uchazeče o vzdělání osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.

Žák bude odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou.

Odvolání proti rozhodnutí nebude přípustné.

Pozor!  Novým institutem je nové rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Zápisový lístek odevzdáte osobně nebo zašlete poštou (doporučeně).

Podrobné informace viz:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-56