...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Otevření školy pro žáky 2. stupně

Otevření školy pro žáky 2. stupněOtevření školy pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče,

v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020 je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole, přičemž docházka je pro tyto žáky dobrovolná a žáci musí tvořit skupinu maximálně 15 žáků.

Jedná se o žáky 6. až 8. ročníku.

Musí být dodrženy maximálně patnáctičlenné skupiny žáků, žáci budou dokládat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Žáci se musí řídit pravidly pro ochranu zdraví a provoz základní školy v období do konce školního roku 2019/2020, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

Žáci jsou povinni dodržovat zpřísněná hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, popř. k vyřazení žáka ze školy.

Chceme našim žákům nabídnout možnost vrátit se do školních lavic. Náplň setkání bude záviset na počtu a složení přihlášených dětí.

V této chvíli uvažujeme o této podobě:

Zavedení pravidelných konzultací jednou či dvakrát týdně (pondělí, středa), a to v předmětech kde je osvojení látky pomocí domácí výuky obtížné (matematika, angličtina, fyzika, chemie….). V případě návratu velkého množství žáků jedné třídy můžeme zavést i třídnickou hodinu.

Třídní učitelé vás osloví za účelem zjištění zájmu účasti a případné volby předmětů.

Začátek konzultací: 8:15

Konec konzultací: 12:20

Žáci v den konzultací mohou čerpat oběd ve školní výdejně.

Vyplněnou přihlášku je třeba doručit do školy do středy 3. 6. 2020 do 15 hodin – emailem třídnímu učiteli, poštou, osobně nebo vhodit do poštovní schránky před školou. Po plynutí daného termínu nelze již žáka dodatečně ke konzultacím přihlásit.

Na první konzultaci  s sebou žáci přinesou čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Nadále zůstane zachován systém domácí výuky. Žáci, kteří se konzultací nezúčastní, budou pokračovat v plnění úkolů výuky na dálku a odevzdat zapůjčené učebnice. Termín si jednotliví žáci domluví s třídní učitelkou (učitelem).

 

                                                                                  

  Přihláška pro 2. stupeň   Čestné prohlášení                                                                              

 

 Mgr. Zdena Šafaříková, ředitelka školy