...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pravidla pro ochranu zdraví a provoz školy do konce školního roku 2019/2020

Pravidla pro ochranu zdraví a provoz školy do konce školního roku 2019/2020Pravidla pro ochranu zdraví a provoz školy do konce školního roku 2019/2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku ve škole.

Účast žáků je dobrovolná, jejich „výuka“ je zaměřena na zopakování učiva, jeho procvičení, výklad nového učiva.  Protože se nejedná o obnovení výuky v plném rozsahu, bude i nadále probíhat vzdělávání na dálku přes informační systém Bakalář nebo přes systémy, které dosud používali. 

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Při cestě do školy a ze školy bude mít žák zakryt nos a ústa ochrannými prostředky (dále jen rouška), bude dodržovat odstup 2 m. Stejnou vzdálenost bude dodržovat i před školou, pokud zde bude muset posečkat před otevřením.

Pobyt žáků ve škole je rozdělen na dopolední a odpolední část.

 

Rozdělení žáků do skupin, přidělení pověřených pracovníků

 

Skupina 1 – žáci přípravné třídy -  místnost přípravné třídy

Skupina 1:

Vyučující pověřený výukou (dopolední blok):  Eva Izáková

Pracovník pověřený odpoledním blokem:  Monika Sádecká

Příchod žáků do školy:  7:45

Konec dopoledního bloku:  11:40

Obědy:  žáci, kteří odcházejí po dopoledním bloku domů, si studený balíček vyzvednou v kuchyňce a vezmou si jej s sebou domů. Ostatním žákům vydá studený balíček pracovník pověřený zajištěním odpoledního bloku.

Skupina 2 –  žáci 1. až 5. třídy -  místnost 1. třídy

Skupina 2:

Vyučující pověřený výukou (dopolední blok):  Iveta Chlupová

Pracovník pověřený odpoledním blokem:  Dana Vaníčková

Příchod žáků do školy:  7:45

Konec dopoledního bloku:  11:45

Obědy:  žáci, kteří odcházejí po dopoledním bloku domů, si studený balíček vyzvednou v kuchyňce a vezmou si jej s sebou domů. Ostatním žákům vydá studený balíček pracovník pověřený zajištěním odpoledního bloku.

Rozvrh dopoledního bloku určí vyučující, seznámí s nimi zákonné zástupce.