...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku 2020

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku 2020Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých do 1. ročníku od 1. 9. 2020 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy

Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání, od 1. 9. 2020 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

 

přidělené registrační číslo

výsledek řízení

1

2020/1

přijat(a)

2

2020/2

přijat(a)

3

2020/3

přijat(a)

4

2020/4

přijat(a)

5

2020/5

přijat(a)

6

2020/6

přijat(a)

7

2020/7

přijat(a)

8

2020/8

přijat(a)

9

2020/9

přijat(a)

10

2020/10

přijat(a)

11

2019/8

přijat(a) - žádost o odklad

12

2019/9

přijat(a) - žádost o odklad

13

2019/10

přijat(a) - žádost o odklad

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.

  

V Moravské Třebové 13. 5. 2020                                 Ředitelka školy: Mgr. Zdenka Šafaříková                            

                           Datum zveřejnění: 13. 5. 2020                                            Odstraněno: