...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dokumenty a formuláře > Interní evidence změn vzdělávacího obsahu nerealizovaným z důvodů mimořádných opatření přijatých ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Interní evidence změn vzdělávacího obsahu nerealizovaným z důvodů mimořádných opatření přijatých ve 2. pololetí školního roku 2019/2020Vyvěšeno: 11. 9. 2020
Sejmuto: 28. 9. 2022

V souvislosti s mimořádným opatřením pro osobní přítomnost žáků ve škole a s  distanční výukou ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 vydává ředitelka školy na základě Doporučení ČŠI ze dne 17. 8. 2020 interní pokyn organizace nazvaný Interní evidence změn ve vzdělávání žáků pro školní rok 2020/2021, který zahrnuje níže uvedená doporučení v organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021.

Začátek školního roku 2020/2021 bude věnován především zjišťování individuální úrovně dosažených výstupů u jednotlivých žáků a tomu následně přizpůsobeným souhrnům, opakováním a individuálně zaměřeným procvičováním a upevňováním učiva s cílem předcházet prohlubování nerovností mezi jednotlivými žáky.

Doporučené postupy pro všechny vyučující:

Cílem by mělo být narovnat rozdíly v úrovni znalostí a dovedností žáků způsobené výukou na dálku, ale i různou mírou zapojení žáků do výuky na dálku.

V úvodu školního roku je vhodné je využívat takové formy, které umožňují učiteli vidět aplikaci znalostí a dovedností žáků v relativně přirozených situacích, včetně rozvoje kompetence k učení.

Na začátku výuky předmětů, profilových a naukových, prověří  vyučující znalosti žáků (nebudou hodnoceny) a na základě výsledků začlení do plánu učivo, které se ukáže jako problematické.

Zmapovat dosažený pokrok u každého žáka a naplánovat výuku a její zaměření na doplnění nezbytných znalostí již na podzimní měsíce, aby další učivo nemuselo být výrazněji posouváno a upravováno.

Do konce září 2020 bude probíhat převážně formativní hodnocení prací žáků bez klasifikace. K hodnocení lze využívat stupňů splnil (S), nesplnil (Q).

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu mezi ročníky:

Vzhledem k závažným objektivním důvodům budeme dotčenou část vzdělávacího obsahu z předchozího školního roku realizovat ve školním roce 2020/2021.

Neprobraný vzdělávací obsah ve vyučovacích předmětech typu český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika bude realizován v průběhu září – říjen. Z dalších předmětů přesuneme témata, která jsou nezbytná k návaznosti na další učivo.

Ve vyučovacích předmětech naukového charakteru bude vzdělávací obsah realizován nikoli v plném rozsahu dle konkrétního ŠVP, ale pouze v takovém rozsahu, který alespoň v minimální míře zajistí dosažení očekávaných výstupů příslušného RVP.

V předmětech výchovného charakteru upustíme od některých vzdělávacích obsahů, které nebyly smysluplně realizovatelné distanční formou, a nebudeme přesouvat do následujících ročníků obsahy v rozsahu dle konkrétního ŠVP. Škola má zpracován dokument, který reflektuje na změny ve vzdělávacím obsahu.

Ředitelka školy ukládá:

všem pedagogům v průběhu školního roku 2020/21 prodiskutovat možné obsahové úpravy učiva v ŠVP a reflektovat zkušenosti z doby pandemie.

všem pedagogům podporovat kvalitu komunikace s rodiči nastavenou během vzdělávání na dálku, prohlubovat zkušenosti ze spolupráce s rodiči.

všem pedagogům zmapovat dosažený pokrok u každého žáka a naplánovat výuku a její zaměření na doplnění nezbytných znalostí s návrhem opatření a termínu realizace individuální podpory žákům.

Škola má zpracován dokument, který reflektuje na změny ve vzdělávacím obsahu.

 

 

Zdenka Šafaříková, ředitelka školy

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 09. 2020 15:29