Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školské poradenské prac.

Školské poradenské pracoviště

 Personální složení ŠPP, jeho hlavní cíle a náplň práce:

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 

                    Mgr. Alice Medříková – výchovná poradkyně

 

Členové školního poradenského pracoviště:

                   

                                        

                    Mgr. Veronika Fečová – metodička prevence                                     

                    Mgr. et Bc. Lenka Šauerová – kariérová poradkyně      

 

 

Funkci vedoucího poradenského pracoviště zastává Mgr. Alice Medříková, která má na starosti koordinaci poradenských služeb ve škole, komunikaci se ŠPZ a péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky s neprospěchem. Poskytuje také podporu a metodickou pomoc učitelům v souvislosti s realizací společného vzdělávání, legislativními změnami, především v oblasti povinné administrativy.

 

         Funkci kariérového poradce zastává Mgr. et Bc. Lenka Šauerová. Náplní práce je zajišťování série akcí „Technohrátky“ a účasti na Burze škol, které vycházejícím žákům přibližují jednotlivé profesní obory a pomáhají tak při rozhodování o výběru dalšího zaměření žáků. Poskytuje kariérové poradenství, pomáhá s administrativou spojenou s přijímacím řízením a následně řeší individuální problémy s ním spojené. Součástí její práce je i případná péče o žáky nadané.

 

         Funkci metodika prevence vykonává Mgr. Veronika Fečová Hlavní náplní její práce je řešení závadového chování žáků, prevence sociálně patologických jevů, problémy spojené s neomluvenou, zvýšenou omluvenou a podezřelou absencí.

 

         Personální složení, organizační struktura a náplně práce jednotlivých členů ŠPP je vyhovující a dostatečná. Pokračujeme v nastaveném způsobu komunikace ŠPP s vyučujícími v již zavedeném systému porad, předávání informací a vzájemné spolupráci mezi členy.