Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rodič > Přijímací řízení na SŠ > Souhrn nejdůležitějších informací

Souhrn nejdůležitějších informacíSouhrn nejdůležitějších informací

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ – NĚKOLIK RAD

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Každý žák si může podat maximálně dvě přihlášky na SŠ. Přihlášku podává zákonný zástupce řediteli SŠ (může poslat poštou - doporučeně).

Přihlášku vytiskne a potvrdí škola, žák dodá potřebné informace na lístku, který dostane ve škole v lednu. Obě přihlášky budou identické a bude na nich vyznačené pořadí škol.

Termíny:

 Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou a konzervatoře: do 30. 11. 2017

 Přihlášky na ostatní SŠ: do 1. 3. 2018

 Talentové zkoušky:  2.1 – 15. 1. 2018

 1. termín PZ: 12. 4. 2018

2. termín PZ: 16. 4. 2018

Jak vybrat vhodnou SŠ:

Typy škol:

3- leté učebním obory zakončené výučním listem připravují žáky na dělnické profese  (např. automechanik, elektrikář, kadeřnice…)

4 - leté učební obory zakončené maturitou připravují náročnější profese (např. kosmetička, elektronik, mechatronik, obchodník….)

Odborné SŠ – 4 - leté studijní obory s maturitou - pro žáky, kteří už mají nějaký vyhraněný zájem nebo představu o budoucím povolání. Na těchto školách bývají  i obory lycea (vhodnější pro následné studium na VŠ).

Gymnázia – vhodné pro žáky s výborným prospěchem, nejlepší příprava na VŠ.

Umělecké školy a konzervatoře – zakončené maturitou, vhodné pro děti s vyhraněným talentem. (Konají se talentové zkoušky, přihlášku je nutné podat do 30. 11.)!

 Všechny tyto školy mohou být státní, soukromé, některé i církevní. Na soukromých školách je nutné počítat se školným, které se v současné době pohybuje 12 000 -16 000 Kč, někde i více.

 Co je důležité při rozhodování:

Zdravotní stav – pokud má dítě závažný zdravotní problém, je vhodné zvolenou školu konzultovat s jeho lékařem (hl. u učebních oborů), pokud má změnu pracovní schopnosti, je nutné dodat k přihlášce potvrzení.

Studijní výsledky dítěte, dovednosti, zájem, vlastnosti…

Reálné šance na přijetí dítěte na zvolenou školu.

Možnosti uplatnění po ukončení školy.

Dojíždění, internát, finanční náročnost studia apod.

Co  a kdo pomůže při rozhodování:

Burzy škol – pro žáky, kteří hledají hodně informací na jednom místě. Svitavy – 19.10.2017, 9 – 17 h

Dny otevřených dveří – určitě využít, prohlédnout si školu, prostředí, zjistit co nejvíce informací o škole

Webové stránky škol – zjistíte aktuální informace – popis oborů, kritéria k př. zkouškám, výsledky př. řízení,…

Ve škole poradí kariérový poradce ( konzultace: út 10 – 11,30 h, po emailové domluvě ve čt 13:30 – 14:00), na pracovním úřadě i v PPP jsou informační a poradenské střediska.

Další informace: např. u studentů, kteří školu studují, příbuzní v oboru, tištěné materiály – brožury škol, exkurze na pracoviště,…

Přehled škol najdete  na atlasskolstvi.cz nebo www.stredniskoly.cz.

Přijímací zkoušky:

Rozhodnutím MŠMT se budou konat přijímací zkoušky v celé republice podle stejných kritérií. Ředitel SŠ musí nejpozději měsíc před konáním přijímacího řízení stanovit a uveřejnit kritéria přijetí.

PZ budou ve formě CERMAT testů, a to z matematiky a českého jazyka. Bodové hodnocení je 50 bodů z každého testu. Časová dotace je 60 minut. Žáci budou mít možnost si vypracovat i ilustrační testy a školy budou možná konat také PZ nanečisto jako v loňském roce. Testy probíhají metodou tužka – papír.

Pozvánku k PZ by měl žák obdržet nejpozději 14 dnů před zkouškou (bude to na té škole, kterou má žák napsanou na 1. místě). Pokud se nemůže zúčastnit (z důvodů nemoci ..), omluví se písemně nejpozději do 3 dnů, ředitel  SŠ stanoví náhradní termín.

Výsledky testů budou zaslány na SŠ Cermatem a SŠ zveřejní pak pořadí přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům pošle písemné rozhodnutí, proti kterému se může rodič odvolat do 3  pracovních dnů.

U přijatých žáků do 10 dnů musí rodiče odeslat zápisový lístek. ZL se nedá stáhnout, s výjimkou přijetí na odvolání.

V případě nepřijetí si podává žák přihlášku (libovolný počet) do druhého kola, ale pouze na školy, které je vypíší

Pro zdárné vykonání PZ a přijetí na zvolenou školu je nejnutnější mít co nejlepší prospěch v pololetí 9. třídy a dobře se připravit

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

www.scio.cz

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.gwo.cz

www.msmt.cz

www.cermat.cz