Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní výdejna > Provozní režim školní výdejny

Provozní režim školní výdejnyZákladní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy

5. školní výdejna

Č. j.:            Spisový / skartační znak

 ZŠMTČA/            /2016                       A4/A5

Vypracoval:

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

25. 8. 2016

Směrnice nabývá platnosti dne:

1. 9. 2016

Směrnice nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

Provozní režim školní výdejny

 

Adresa výdejny:           Josefská 405

 

Telefon školy:               461 316 664

Telefon účetní školy:     461 542 936

 

 1. Zásady provozu
 2. Provoz školní výdejny se řídí Zákonem č.561/2004 Sb. a Vyhláškou MŠMT č.107/2005 , ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školy.
 3. Dozor ve školní výdejně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně. Dbají na správné stolování, hygienu, chování žáků při odběru jídla a stolování.

 

 1. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu obědu.

 

 1. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

 

 1. Obědy mimo l. dne nemoci nebudou vydávány do jídlonosičů!

 

 1. Podle platného znění vyhlášek je vedena evidence odpadů (Zákon o odpadech 185/2001 Sb. – EU 1774/2002).

 

 1. Provoz školní výdejny

Pracovní doba                                         10.00 – 15.00           

Výdejní doba pro děti a zaměstnance             11.45 – 14.10

  

 1. Výše stravného

Výše stravného je určena kalkulací vyvařovny při Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. Ceny stravného pro jednotlivé kategorie jsou vyvěšeny na informační tabuli ve výdejně.

 

 1. Úhrada stravného

Úhrada se provádí převodem z účtu či bezhotovostně na účet školy, variabilní symbol přidělí účetní školy. Zároveň je strávníkovi zapůjčena bezdotyková klíčenka („čip“ – 120 Kč/zálohově).

 

 1. Přihlášky ke stravování

Podávají se v kanceláři školy denně od 9.00 do 11.00 hod.

 

 1. Odhlášky ze stravování

Na přechodnou dobu se provádí na terminálu v jídelně, výjimečně v kanceláři školy osobně či telefonicky na čísle 461 542 936, každý pracovní den v době od 9.00 hodin do 10.30 hodin
a to 2 pracovní dny dopředu (př. v pondělí na úterý).

 

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

 

 1. Stav konta a vyúčtování na konci školního roku

Každý strávník může zjistit denně na terminálu ve výdejně.

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

 1. a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok,
 2. b) převést zůstatek na vlastní účet,
 3. c) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu.

 

 1. Doba nemoci, prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

Dle zákona č. 561/2004, v pozdějším znění, je možné stravování žáků základní školy v době jejich pobytu ve škole, to znamená v době školního vyučování. Současně se první den neplánované nepřítomnosti ve škole považuje za pobyt ve škole.

Znamená to, že žák, který je nemocen nebo nepřítomen ve škole, nemůže odebírat oběd.

 

Odebrat oběd lze pouze 1. den nepřítomnosti a ostatní obědy musí strávník nebo jeho zákonný zástupce odhlásit telefonicky do 10.00 hod do kanceláře školy – tel. 461 542 936 nebo obědy jsou nadále účtovány.

 

Obědy nelze odebírat ani o prázdninách.

 

Výdej stravy je možný jen do atestovaných nádob, určených k přenosu teplého pokrmu.

 

 1. Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen u vchodu do školní výdejny nebo je ke stáhnutí na www.zskrizovatka.cz

 

 1. Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s pracovnicemi výdejny, případně s vedením školy.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolu ustanovení této směrnice provádí zástupce ředitele školy.
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2016
 4. Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2016

 

 

 

V Moravské Třebové dne 22. 8. 2016

 

 

                                                                                                     Mgr. Zdenka Šafaříková

                                                                                                              ředitelka školy