...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní výdejna > Zajištění ochrany zdraví a BOZ při výdeji stravy ve školní výdejny od 27. 5. 2020

Zajištění ochrany zdraví a BOZ při výdeji stravy ve školní výdejny od 27. 5. 2020Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy

 

Zajištění ochrany zdraví a BOZ při výdeji stravy ve školní výdejny od 27. 5. 2020

 

Organizační zásady

 1. Pracovnice obdrží od účetní školy seznam žáků, kteří se přihlásili ke stravování, školní výdejna vydává stravu jenom těmto žákům.

 

Hygiena

 1. Pracovnice výdejny musí pravidelně mýt a dezinfikovat pracovní plochy, pracovní pomůcky včetně „kontaktních součástí“ jako jsou např. kliky dveří, zábradlí, madla technologií, ventily apod. a sociální zařízení strávníků i pracovníků. 
 2. Pracovnice musí dbát důrazně na osobní hygienu. Dodržují správný postup mytí rukou (teplá voda, vhodný prostředek, délka mytí, osoušení rukou, dezinfekce). Pracovnice musí omezit podávání rukou, dbát na prevenci kontaktu rukou, s obličejem, ústy, nosem, očima.
 3. Pracovnice musí používat vhodné dezinfekční prostředky (s virucidním účinkem; virucidní = zneškodňující viry).
 4. Při mytí nádobí pracovnice používají strojní mytí. Při strojním mytí nesmí svévolně zasahovat do nastavených programů (teplota, doba).
 5. Pracovnice výdejny, která se necítí dobře a pociťuje příznaky nemoci, nesmí vykonávat svou práci a musí opustit provoz.

 

Příjem surovin

 1. Omezit vstup cizích osob (např. řidičů) do vnitřních prostor stravovacího zařízení, omezit podávání rukou. Minimalizovat kontakt pracovnic výdejny při přebírání dodávky stravy.
 2. Zamezit vnášení přepravních obalů do čistých částí provozu, stanovit si prostor/míst, kam až mohou být vneseny.
 3. Po manipulaci s přepravními obaly a event. doklady si umýt ruce a použít dezinfekci.

 

Příprava stravy

 1. Důsledné dodržování pravidel osobní a provozní hygieny, včetně častého mytí rukou.
 2. Při manipulaci se stravou a přípravě pokrmů používat roušky, při manipulaci s potravinami, které nejsou tepelně ošetřeny (např. saláty) používat jednorázové
 3. Omezit počet pracovnic na jednom místě v jednom okamžiku současně, příp. vykonávat pracovní činnost tak, aby pracovnice nepracovaly proti sobě.

 

 

Vstup strávníků do výdejny a organizace stolování

 1. Strávníci musí používat dezinfekci a papírové ručníky. Před vstupem do výdejny si všichni vydezinfikují ruce (dohled pedagogický pracovník).
 2. Dveře /vstupy do výdejny (pokud je to možné) nechat otevřené, aby se minimalizoval kontakt s klikou/madlem.
 3. Strávníci budou přicházet do výdejny po skupinách, dle harmonogramu tak, aby bylo možno dodržet stanovenou délku výdeje. Skupiny odpovídají skupinám ve třídách, jejich složení se nebude měnit.
 4. Doprovázející pedagogický pracovník zajistí dohled, který bude strávníky upozorňovat na povinnost hygienického chování.
 5. Ve výdejně je grafickým značením nastaven vhodný počet současně se stravujících strávníků a dostatečný odstup mezi nimi (1, 5m).
 6. Zaměstnanci školy, kteří nevykonávají dohled, se stravují v čase odděleně od žáků.
 7. Do 30. 6. 2020 nebudou žáci používat čipy.
 8. V šatně u výdejny bude prostor rozdělen barevnou lepicí páskou, každá ze skupin bude využívat pouze svůj vymezený prostor.

 

Výdej a stolování

 

 1. Před výdejním okénkem je naznačen doporučený odstup strávníků ve frontě.
 2. Při výdeji bude minimalizován úzký kontakt pracovnic výdejny se strávníkem.
 3. Bude zamezeno kontaminaci vydávaných pokrmů (přikrytím nebo dostatečným odstupem od strávníků u okénka.
 4. Bude zrušen veškerý samoobslužný výdej příborů, ubrousků, nebalených potravin a pokrmů (např. kusové ovoce, polévky, kompoty, zelenina, pečivo). Vše je umístěno mimo dosah strávníka a strávníkovi vše vydá personál v rouškách a rukavicích.
 5. Strávník dostane na podnos ubrousek na položení příboru a nebalených potravin.
 6. Nápoje se budou vydávat rozlité do skleniček přímo strávníkovi.
 7. Strávníci i dohled jsou ve výdejně v rouškách, vyjma doby vlastní konzumace stravy. Roušku si odloží do sáčku, který si strávník přinese s sebou.
 8. Pokud strávník musí při konzumaci oběda na WC, musí si opětovně dezinfikovat ruce při vstupu do výdejny.
 9. Podnosy budou dezinfikovány po každém použití.
 10. Výdej do jídlonosičů nebude možný, v první den neplánované nepřítomnosti ve škole lze oběd vydávat pouze do jednorázových potravinových obalů.

 

V Moravské Třebové dne 25. 5. 2020

 

                                                                                   Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy