...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výchovný poradce

Výchovný poradce


Mgr. et Mgr. Alice Medříková  

 

konzultační hodiny:                úterý:              14:30 - 15:30  (pracoviště Čs. armády)       

                                               středa:            7:00 - 7:45   

                                               čtvrtek:            13:30 - 15:00  (pracoviště Kostelní nám.)   

                                               po předchozí domluvě je možný i jiný termín

 

kontakt:                                  alice.medrikova@zskrizovatka.cz

 

 

Zajišťuje:

 • Koordinaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Komunikaci a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem)
 • Koordinaci poradenských služeb ve škole
 • Organizaci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Organizaci péče o mimořádně nadané žáky
 • Řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • Řešení výchovných a výukových problémů žáků

 

Užitečné odkazy:

 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (www.pppuo.cz

 

Elokované pracoviště Svitavy, Riegrova 2063 (info-svitavy@pppuo.cz)

Pro objednání Vašeho syna/dcery volejte na telefonní číslo (administrativní pracovnice T. Nečasová): 461 532 486, 775 575 480

Pokud máte zájem o vyšetření přímo v Moravské Třebové, je nutné to sdělit.

 

Na vyšetření poradny potřebujete vyplněný „Snímek školy a dosud realizovaná opatření“. Tento dokument Vám na zpracuje a připraví výchovná poradkyně ve spolupráci s třídní učitelkou/třídním učitelem. Pokud o něj nezažádáte minimálně 1 týden před vyšetřením, nelze zaručit, že bude včas nachystaný.

 

 

SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ CENTRUM (www.specmt.com) 

SPC Moravská Třebová (Speciální MŠ, ZŠ a PrŠ), Komenského 26, kontakt: 461 310 467, 601 332 221, kancelar@specmt.com

 

 

LOGOPEDIE (www.logopediepv.cz)

 

Klinická logopedie - Mgr. Markéta Dufková, Mgr. et Mgr. Anna Paděrová

Svitavská 325/36, Moravská Třebová

Kontakt: 461 352 294, 607 586 640 (Mgr. Dufková), 733 646 478 (Mgr. et Mgr. Paděrová)

 

 

PSYCHOLOG

 • Psycholog působí v rámci Pedagogicko-psychologické poradny (viz výše), kontakt: 461 532 486, 775 575 480, info-svitavy@pppuo.cz
 • Mgr. et Mgr. Tereza Tempírová - pracuje v rámci SPC Moravská Třebová (Speciální MŠ, ZŠ a PrŠ), kontakt: 461 310 467, 601 332 221, kancelar@specmt.com
 • PhDr. Lenka Slámová, Ph.D. – klinický psycholog, Komenského 1662/50A, Moravská Třebová, kontakt: 774 882 608
 • Mgr. David Schejbal - Nemocnice Svitavy, Psychologická ambulance pro děti a dorost, Kollárova 22, kontakt: 461 569 470, david.schejbal@nempk.cz

 

 

 

 

 

 

 

 


Nenalezeny žádné záznamy.