Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výchovný poradce > ŠPP

ŠPPVyvěšeno: 27. 5. 2019
Sejmuto: 13. 6. 2019

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.

 

Personální složení ŠPP:

 

Mgr. Bc. Alice Medříková  

 

vedoucí školního poradenského pracoviště a výchovná poradkyně

konzultační hodiny                pondělí:          13.00 – 15.00

                                               středa:             7.00 – 7.45

                                               po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt                                   medrikova@zskrizovatka.cz

 

 

                                   

Mgr. Veronika Fečová

 

metodička prevence   

konzultační hodiny                pondělí            14.00 – 15.00

                                               po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt                                   fecova@zskrizovatka.cz

 

 

                                   

Mgr. et Bc. Lenka Šauerová

 

kariérová poradkyně 

konzultační hodiny:               středa:             13.30 – 14.30

                                               čtvrtek:           7.00 – 8.30

                                               po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt                                   sauerova@zskrizovatka.cz

 

 

 

Lucie Sachs, DiS.

 

asistentka pedagoga

konzultační hodiny                po předchozí domluvě

kontakt                                   sachs@zskrizovatka.cz

 

   

 

 

Hlavní cíle ŠPP jsou:

 

1.      Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

2.      Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem

3.      Problémy spojené se školní docházkou zahrnující neomluvenou absenci, zvýšenou omluvenou absenci a podezřelou absenci – skryté záškoláctví

4.      Profesní orientace žáků – kariérové poradenství

5.      Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování, prevence rizikového chování

6.      Zlepšení podmínek asistentek pedagoga a zkvalitnění spolupráce učitel – asistent pedagoga

 

    Pro letošní školní rok byly stanoveny následující priority:

 

1.      Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc v oblasti povinné administrativy dle platné legislativy

2.      Metodická podpora asistentek pedagoga a zlepšení vzájemné spolupráce asistent pedagoga a pedagoga

3.      Péče o žáky ohrožených školním neprospěchem

4.      Udržet vysokou úroveň vzájemné komunikace a spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty inkluzivního vzdělávání

 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 5. 2019 14:15